Διαταραχές Ύπνου

Οι Δυσυπνίες είναι η πρώτη κατηγορία Διαταραχών Ύπνου και περιλαμβάνουν τις διάφορες μορφές ή Διαταραχές Αϋπνίας, Υπερυπνίας και τις Διαταραχές του Προγράμματος Ύπνου-Εγρήγορσης. Χαρακτηρίζονται από την διαταραχή στην ποσότητα, την ποιότητα ή το χρόνο έναρξης και λήξης του ύπνου. Η δεύτερη μορφή είναι οι Παραϋπνίες που περιλαμβάνουν και τη Διαταραχή Υπνοβασίας, τη Διαταραχή Ενύπνιου Τρόμου και τη Διαταραχή Ονειρικού Άγχους. Τα χαρακτηριστικά της κατηγορίας αυτής είναι η ύπαρξη κάποιου παθολογικού γεγονότος κατά την διάρκεια του ύπνου ή στο όριο ύπνου και εγρήγορσης.

Πηγή: Νίκος Μάνου (1988), Βασικά στοιχεία Κλινικής Ψυχιατρικής, University Studio Press

Facebook
LinkedIn
Instagram

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΛΕΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΛΕΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΑΣ

Phone - Call us
Email - Email us