Όροι Χρήσης

Γενικοί όροι χρήσης

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα tzeranis.gr. Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας είναι ιδιοκτησία της εταιρείας Νευροψυχιατρικό Θεραπευτήριο Ε. Τζεράνη ΑΕ, με διακριτικό τίτλο Θεραπευτήριο Τζεράνης ΨΥΧΗΣ ΟΜΜΑ και έχει σχεδιαστεί προκειμένου να παρέχει πληροφορίες για το Θεραπευτήριο Ε. Τζεράνη και τις υπηρεσίες που προσφέρει.

Η πρόσβαση και η χρήση του ιστότοπου υπόκειται στους ακόλουθους Όρους Χρήσης, της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και της Πολιτικής Χρήσης Cookies.

Μεταβολές

Η τροποποίηση των Όρων Χρήσης και του περιεχομένου της ιστοσελίδας παραμένουν στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Θεραπευτηρίου Τζεράνη ΨΥΧΗΣ ΟΜΜΑ. Για τον λόγο αυτό οι χρήστες οφείλουν να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους Όρους Χρήσης, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές, τις οποίες και θα θεωρείται ότι αποδέχονται εφόσον συνεχίζουν την περιήγηση στον Ιστότοπο. Επίσης, το θεραπευτήριο δεν έχει καμία απολύτως υποχρέωση να διατηρεί ή να συνεχίζει να διατηρεί την ιστοσελίδα και μπορεί ανά πάσα στιγμή να διακόψει τη λειτουργία της, χωρίς προειδοποίηση.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας , τα σήματα, η επωνυμια αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του «Θεραπευτηρίου Τζεράνη ΨΥΧΗΣ ΟΜΜΑ». Η χρήση του περιεχομένου οφείλει να είναι αυστηρά προσωπική και μη-εμπορική. Το υλικό αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό χωρίς ρητή γραπτή άδεια από τον ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας.

Η ιστοσελίδα συνιστά κατοχυρωμένο όνομα χώρου (domain name), το οποίο έχει εκχωρηθεί νόμιμα στο θεραπευτήριο και διέπεται από τις σχετικές προστατευτικές διατάξεις περί ονομάτων χώρου.

Ευθύνες χρηστών

Οι χρήστες που επισκέπτονται την παρούσα ιστοσελίδα αναγνωρίζουν ότι έλαβαν πλήρη γνώση αυτών, τους αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνουν την υποχρέωση τήρησής τους. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Οι επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά την επίσκεψη/ χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν. Η επίσκεψη/ χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει την επίσκεψη/ χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης/ χρήστης ευθύνεται και αναλαμβάνει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην Εταιρεία ή/και την Ιστοσελίδα από παράνομη ή αθέμιτη ή αντίθετη εν γένει στα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής.

Περιορισμός Ευθύνης της Εταιρείας

Η Εταιρεία πάντοτε στα πλαίσια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στην ιστοσελίδα να είναι κατά το δυνατόν ακριβείς και αληθείς, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία ή πληρότητα τους.

Το θεραπευτήριο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στα πλαίσια του τεχνολογικού ελέγχου, προκειμένου το περιεχόμενα της ιστοσελίδας να παρέχεται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή. Δεν ευθύνεται όμως στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η λειτουργία της ιστοσελίδας ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτή, ή αν παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των επισκεπτών/ χρηστών. Επίσης το θεραπευτήριο δεν ευθύνεται αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (“hackers”) παρέμβουν στο περιεχόμενο και στην λειτουργία της ιστοσελίδας καθιστώντας δυσχερή την χρήση της ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτής.

Η Εταιρεία, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται έναντι του χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιασδήποτε μορφής ζημία, άμεση ή έμμεση που σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση της ιστοσελίδας, την πλοήγηση σε αυτή και τη χρήση των υπηρεσιών ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. Κάθε επισκέπτης/χρήστης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας (π.χ. κάνει χρήση προγραμμάτων προστασίας από ιούς) πριν από οποιαδήποτε “φόρτωση” από την ιστοσελίδα.

Στοιχεία επικοινωνίας

Για ερωτήσεις ή/και σχόλια σχετικά με τους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΤΖΕΡΑΝΗ
Λεωφ. Πεντέλης 1, Νέα Πεντέλη 152 36
Email: info@tzeranis.gr
Αριθμός τηλεφώνου: 2108047624

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα μας.

H πρώτη ψυχιατρική κλινική που ενσωματώνει ένα ψηφιακό εργαλείο ψυχικής υγείας στην παρακολούθηση των ασθενών.

Η ψηφιακή Λύση Monsenso συνεισφέρει στη διατήρηση της θεραπευτικής σχέσης και δίνει τη δυνατότητα μιας πιο ουσιαστικής συνεργασίας των ειδικών μας με τους ασθενείς.

Facebook
LinkedIn
Instagram

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΛΕΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΛΕΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΑΣ

Phone - Call us
Email - Email us