Ποιότητα

“Η ποιότητα δεν είναι ποτέ τυχαία. Είναι πάντοτε το αποτέλεσμα υψηλού βαθμού διάθεσης ειλικρινούς προσπάθειας, ευφυούς καθοδήγησης και επιδέξιας εκτέλεσης. Αντιπροσωπεύει τη σοφή επιλογή μέσα από πολλές εναλλακτικές” (William A. Foster).

Κατά συνέπεια για εμάς η ποιότητα δεν μπορεί να είναι σύμπτωση.
Είναι το αποτέλεσμα συγκεκριμένων ενεργειών και επιλογών.
Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν πολλές απόψεις και διαφορετικές ιδέες για το πώς πρέπει να γίνονται τα πράγματα στο χώρο της ψυχικής υγείας.
Οι δικές μας επιλογές και οι τρόποι εκπλήρωσης της αποστολής μας συνδέονται άρρηκτα με την ιατρική δεοντολογία και τη δέσμευσή μας στην ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Ακολουθούμε ένα αυστηρό σύστημα ποιότητας, το οποίο βασίζεται σε πέντε πυλώνες:

 • Ειδικά πρωτόκολλα και διαδικασίες που διέπουν
  την ιατρική περίθαλψη και φροντίδα.
 • Εκπαίδευση προσωπικού.
 • Ιχνηλασιμότητα διαδικασιών και φροντίδας που παρέχεται στους ασθενείς.
 • Τακτικούς εσωτερικούς ελέγχους που εξετάζουν το βαθμό τήρησης των
  διαδικασιών και των επιλεγμένων πρωτοκόλλων, καθώς και την
  παρακολούθηση των διορθωτικών ενεργειών που λαμβάνονται με την
  πάροδο του χρόνου.
 • Ελέγχους και πιστοποιήσεις από εξωτερικούς διεθνώς αναγνωρισμένους
  φορείς, οι οποίοι παρέχουν μία πραγματική εγγύηση διαφάνειας προς
  τους ασθενείς και τις οικογένειές τους.
Δείτε εδώ την Πολιτική Ποιότητας του Θεραπευτηρίου μας

Όταν μιλάμε για ποιότητα αναφερόμαστε σε…

Ασφάλεια των ασθενών

Η ασφάλεια των ασθενών ορίζεται συχνά ως η “απουσία ανεπιθύμητων ενεργειών” στην ιατρική περίθαλψη.
Η κατανόησή μας ξεπερνά κατά πολύ περισσότερο τον αναγκαίο αυτονόητο αυτό ορισμό.
Ο σχεδιασμός των χώρων του θεραπευτηρίου μας στηρίζεται στην προβλεψιμότητα καταστάσεων που ενδεχομένως να απειλήσουν την ασφάλεια των ασθενών.
Θεωρούμε την αξιοποίηση των πρωτοκόλλων και των κατευθυντήριων γραμμών στο χώρο της ψυχικής υγείας που αφορούν στην ασφάλεια των ασθενών ως μία επιμερισμένη ευθύνη που αφορά όλο το προσωπικό, αλλά και τη διοίκηση του θεραπευτηρίου.
Η κατάλληλη κτιριακή υποδομή, η ελεγχόμενη και ασφαλής είσοδος – έξοδος του θεραπευτηρίου, η εκπαίδευση του προσωπικού, το οργανωμένο πλαίσιο νοσηλείας, η έναν προς έναν παρακολούθηση των ασθενών, η συχνή εκτίμηση της αυτοκαταστροφικότητας και ετεροκαταστροφικότητάς τους, και άλλων συναφών παραγόντων διαμορφώνουν τις κατάλληλες συνθήκες ασφάλειας.

Βαθμός ικανοποίησης ασθενών

Αναγνωρίζουμε την μέτρηση, της ικανοποίησης του ασθενή ως ένα σημαντικό δείκτης ποιότητας.
Είναι ο βαθμός στον οποίο έχουμε πετύχει στο να ανταποκριθούμε στις ανάγκες, στις προσδοκίες του ασθενή και της οικογένειάς του.
Το υψηλό ποσοστό απόκρισης στα ερωτηματολόγια του θεραπευτηρίου μας τεκμηριώνει το ενδιαφέρον των ασθενών και του περιβάλλοντός του σε μία ζωντανή αναπτυξιακή κουλτούρα και έχει καταδείξει έναν αριθμό παραγόντων που επηρεάζουν τον βαθμό ικανοποίησης των ασθενών.
Αναφερόμαστε σε παράγοντες, όπως η εύκολη προσπελασιµότητα, η ταχεία ανταπόκριση, ο σεβασμός της αξιοπρέπειας και των αναγκών τους, η αμεσότητα και η επικοινωνία, οι επεξηγήσεις διαδικασιών και τέλος η συνεργασία µε το υποστηρικτικό περιβάλλον στη φροντίδα.

Εξωτερικές Πιστοποιήσεις

Η κλινική διαθέτει το σύνολο των απαιτούμενων αδειών και πιστοποιήσεων για τη νόμιμη λειτουργία της.
Πέραν αυτών, έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας παροχής υπηρεσιών δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας ψυχικών παθήσεων, το ISO 9001/2015, ένα από τα πλέον διαδεδομένα διεθνή πρότυπα ποιότητας.
Επίσης, αναγνωρίζοντας την σημασία της ασφάλειας των πληροφοριών που διαχειρίζεται το θεραπευτήριό μας, έχουμε αναπτύξει ένα σχετικό διαχειριστικό σύστημα, το οποίο έχει πιστοποιηθεί με ISO 27001/2013, το πιο γνωστό Διεθνές Πρότυπο Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.
Στα πλαίσια αυτών των πιστοποιήσεων, το θεραπευτήριο έχει αναπτύξει πολιτικές και διαδικασίες που το καθιστούν πλήρως ανταγωνιστική και υποστηρίζουν τη δυναμική του ανάπτυξη.

TUV CERTIFICATE
Δείτε το πιστοποιητικό
TUV CERTIFICATE
Δείτε το πιστοποιητικό

Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

Πιστεύοντας ακράδαντα στο θεμελιώδες δικαίωμα αυτοδιάθεσης των ανθρώπων θεωρούμε θεμελιώδη δέσμευσή μας την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ασθενών μας, των εργαζομένων μας και των συνεργατών μας, καθώς και τη διασφάλιση της σύννομης και συνεπούς προσέγγισης στην προστασία και επεξεργασία των δεδομένων αυτών.
Είμαστε πλήρως εναρμονισμένοι με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο της χώρας μας για την παροχή υπηρεσιών υγείας καθώς και τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας.

H πρώτη ψυχιατρική κλινική που ενσωματώνει ένα ψηφιακό εργαλείο ψυχικής υγείας στην παρακολούθηση των ασθενών.

Η ψηφιακή Λύση Monsenso συνεισφέρει στη διατήρηση της θεραπευτικής σχέσης και δίνει τη δυνατότητα μιας πιο ουσιαστικής συνεργασίας των ειδικών μας με τους ασθενείς.

Facebook
LinkedIn
Instagram

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΛΕΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΛΕΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΑΣ

Phone - Call us
Email - Email us