Μπορείτε να κατεβάσετε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (pdf) εδώ.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Στο Νευροψυχιατρικό Θεραπευτήριο Ελ. Τζεράνης Α.Ε. (εφεξής Θεραπευτήριο, εμείς), θεωρούμε θεμελιώδη δέσμευση μας την διασφάλιση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των ασθενών μας, των εργαζομένων μας και των συνεργατών μας καθώς και  η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πρωταρχικής σημασίας. Είμαστε πλήρως εναρμονισμένοι με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών υγείας και τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας . Η παρούσα Πολιτική για την Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, για ποιους σκοπούς τα επεξεργαζόμαστε και ποια είναι τα δικαιώματά σας ώστε να γνωρίζετε τον τρόπο που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε ή ενδεχομένως γνωστοποιούμε πληροφορίες σας. Πριν να κάνετε, υπό οποιαδήποτε ιδιότητά σας, χρήση των υπηρεσιών μας συμβουλευτείτε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε και με τους όρους και προϋποθέσεις που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Το παρόν ενημερωτικό κείμενο παρέχει σε κάθε πρόσωπο που λαμβάνει ή ενδιαφέρεται να λάβει ιατρικές υπηρεσίες του Ψυχιατρικού Θεραπευτηρίου Ε. Τζεράνης ΑΕ μια συνοπτική, ακριβή και διάφανη πληροφόρηση επί των όρων και προϋποθέσεων που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Το Θεραπευτήριο μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει και να αναπροσαρμόζει την παρούσα πολιτική όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο και οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την ανάρτησή τους στον ιστότοπο μας  www.tzeranis.gr και στο χώρο υποδοχής μας.


 1. I. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 2. Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας:

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η εταιρεία με την επωνυμία «Νευροψυχιατρικό Θεραπευτήριο Ελευθερίου Τζεράνη Ανώνυμη Εταιρεία», που εδρεύει στην Νέα Πεντέλη επί της Λεωφόρου Πεντέλης αρ.1, 15236, στην Ελλάδα, με ΑΦΜ: 094355820 και Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, Τηλ. & Φάξ : + 30 2108044340.

 

 1. Επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας (Data Protection Officer – DPO) στο email dataprivacy@tzeranis.gr και στο τηλέφωνο 210 80444340.

 

 1. Ερωτήσεις και Σχόλια

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται ανωτέρω και να μας υποβάλετε τα σχόλια, απορίες σας, παρατηρήσεις ή τυχόν παράπονά σας αναφορικά με την παρούσα Πολιτική και την εν γένει συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 

 

                                      ΙΙ.      ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜENΩΝ

 

Ως προσωπικά δεδομένα ή πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα νοείται κάθε πληροφορία που αφορά́ ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό́ πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»).

Το ταυτοποιήσιμο φυσικό́ πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα. Τα δεδομένα αυτά δεν περιλαμβάνουν στοιχεία τα οποία είναι ανώνυμα.

 

 

 1. Τι δεδομένα συλλέγουμε για εσάς και πώς τα συλλέγουμε

 

Το Ψυχιατρικό Θεραπευτήριο Ε. Τζεράνης για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων προβαίνει σε συλλογή και  επεξεργασία διαφορετικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται σε ηλεκτρονική μορφή, σε έντυπη μορφή, σε συνδυασμό των παραπάνω καθώς και μορφή βιντεοσκοπήσεων από κάμερες ασφαλείας σε συγκεκριμένους χώρους που έχει κριθεί απαραίτητο για λόγους ασφαλείας των ασθενών.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγ. 7 του ΓΚΠΔ το Θεραπευτήριο μας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας καθορίζει τόσο τον σκοπό όσο και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για σκοπούς οι οποίοι συνδέονται με συγκεκριμένους τομείς της επιχειρηματικής της δραστηριότητας. Ειδικότερα:

 

Για τον σκοπό της παροχής υπηρεσιών υγείας συλλέγουμε τις εξής κατηγορίες δεδομένων:

 

–               Στοιχεία Επικοινωνίας: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, e-mail, τηλέφωνο οικίας, κινητό τηλέφωνο, ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας των συνοδών ή συγγενών των ασθενών.

–               Δημογραφικά στοιχεία και στοιχεία ταυτότητας: ημερομηνία γέννησης, αριθμός δελτίου ταυτότητας, αριθμός διαβατηρίου, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, στοιχεία του  οικονομικά υπόχρεου της δαπάνης για την νοσηλεία.

–               Προσωπικά δεδομένα ειδικής κατηγορίας:   ιατρικό ιστορικό , διάρκεια και ημερομηνίες νοσηλείας του ασθενούς στην κλινική, προηγούμενες νοσηλείες,  διάγνωση, αρχεία παρακολούθησης της υγείας του, φαρμακευτική αγωγή, αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων, παρατηρήσεις του ιατρού και ψυχολόγου που παρακολουθεί τον ασθενή.

–               Στοιχεία αναφορικά με την διεκπεραίωση οικονομικών συναλλαγών: αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, στοιχεία πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.

Τα προσωπικά δεδομένα λαμβάνονται με τους εξής τρόπους:

–               προφορικά κατά την άφιξη/εισαγωγή των ασθενών από το Γραφείο Κίνησης Ασθενών ή τους γιατρούς  του θεραπευτηρίου

–               συμπληρώνοντας τα έγγραφα που είναι προορισμένα να αποτελέσουν τον ιατρικό φάκελο των ασθενών με στοιχεία που μας δίνουν οι ασθενείς και στοιχεία που προκύπτουν από την εξέταση των γιατρών μας καθώς και τα αποτελέσματα των διαγνωστικών εξετάσεων των ασθενών.

–               από τα άτομα που συνοδεύουν τους ασθενείς ή έχουν νόμιμο δικαίωνα να ενεργούν εκ μέρους σας.

 

Επίσης το Θεραπευτήριο μας για να διασφαλίσει την ασφάλεια των ψυχικά νοσούντων ασθενών του έχει εγκαταστήσει σύστημα βιντεοεπιτηρησης σε συγκεκριμένους χώρους που συνυπάρχουν ασθενείς.   Τα σημεία εγκατάστασης των καμερών έχουν προσδιοριστεί με κριτήριο την συλλογή δεδομένων τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για το σκοπό της επεξεργασίας χωρίς να θίγονται τα θεμελιώδη δικαιώματα ασθενών συγγενών και εργαζομένων. Γίνεται απλή βιντεοσκόπηση χωρίς καταγραφή και το Θεραπευτήριο έχει τοποθετήσει τις απαραίτητες σημάνσεις.

 

Φάκελος Υγείας Ασθενούς

 

Οι ιατροί του Θεραπευτηρίου μας, με σκοπό την παροχή μια άρτιας ψυχιατρικής φροντίδας και περίθαλψης δημιουργούν τον ατομικό ιατρικό φάκελο κάθε ασθενούς, στον οποίο εμπεριέχονται πληροφορίες που καταγράφονται σε κάθε επαφή των ασθενών μας με οποιονδήποτε επαγγελματία υγείας του θεραπευτηρίου μας. Ο ιατρικός φάκελος θα υποστηρίξει την ιατρική εκτίμηση, την διάγνωση και την θεραπεία των ασθενών μας. Σε δεύτερο στάδιο θα επιτρέψει  την συνέχεια στην παρεχόμενη φροντίδα υγείας, την κλινική ανταλλαγή πληροφοριών.  Οι πληροφορίες που καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο ασθενή αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και καλύπτονται από το ιατρικό απόρρητο. Οι εξουσιοδοτημένοι επαγγελματίες υγείας του θεραπευτηρίου μας μπορούν να έχουν πρόσβαση στο φάκελο υγείας των ασθενών και να κάνουν χρήση των πληροφοριών που περιέχει, μόνο για τις ανάγκες της θεραπείας των ασθενών και μόνο σε περίπτωση που η πρόσβαση αυτή έχει άμεση σχέση με την εκπλήρωση των καθηκόντων τους ή προβλέπεται από την νομοθεσία.

 

 

Ψηφιακή Λύση Monsenso

 

Στο πλαίσιο της παροχής σύγχρονων υπηρεσιών ψυχικής υγείας το θεραπευτήριο προσφέρει σε ασθενείς που κρίνονται κατάλληλοι, υπηρεσίες παρακολούθησης της καθημερινότητας τους και υπηρεσίες ψυχοεκπαίδευσης μέσω της Λύσης Monsenso (Λογισμικό για το Clinical Portal του ειδικού ψυχικής υγείας και App που εγκαθιστά ο ασθενής μετά από πρόσκληση του ειδικού). Τα στοιχεία που τηρούνται είναι το ονοματεπώνυμο του ασθενούς, το email, ιατρικό ιστορικό, διάγνωση, φαρμακευτική αγωγή και στοιχεία της καθημερινότητας του ασθενούς. Οι εξουσιοδοτημένοι ειδικοί ψυχικής υγείας του θεραπευτηρίου μας μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του λογισμικού και να κάνουν χρήση των πληροφοριών που περιέχει, μόνο για τις ανάγκες της θεραπείας των ασθενών και μόνο σε περίπτωση που η πρόσβαση αυτή έχει άμεση σχέση με την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

 

Γραφείο Κίνησης

 

Το Γραφείο Κίνησης του θεραπευτηρίου λαμβάνει γνώση των προσωπικών δεδομένων των ασθενών για τις ανάγκες εκτέλεσης των διοικητικών και οικονομικών λειτουργιών μας. Συγκεκριμένα τα στοιχεία αυτά θα επιτρέψουν την τιμολόγηση των υπηρεσιών και  την υποβολή των στοιχείων νοσηλείας στους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς προκειμένου να αποζημιώσουν το κόστος νοσηλείας. Τα δεδομένα υγείας ή αλλά στοιχεία του ιατρικού σας φακέλου που τυχόν περιέλθουν σε γνώση των εργαζομένων στο Γραφείο Κίνησης είναι περιορισμένα σε εύρος και έκταση σύμφωνα με τις αρμοδιότητες τους και παραμένουν απόρρητα. Το προσωπικό του Θεραπευτηρίου δεσμεύεται για την τήρηση εχεμύθειας, εμπιστευτικότητας και απορρήτου των πληροφοριών που λαμβάνει γνώση τόσο από τον Κώδικα Δεοντολογίας όσο και μέσω των συμβάσεων εργασίας του που περιλαμβάνουν ειδικούς όρους τήρησης απορρήτου

 

Διοικητικός και Οικονομικός Τομέας

 

Με στόχο την συμμόρφωση του Θεραπευτηρίου μας με τις απαιτήσεις της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας,  το προσωπικό των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών  επεξεργάζεται και αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα των προμηθευτών και συνεργατών του.

 

Για τον σκοπό αυτό συλλέγουμε τα εξής στοιχεία:

– Στοιχεία Επικοινωνίας: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, προσωπικό e-mail,

τηλέφωνο οικίας, κινητό τηλέφωνο.

– Δημογραφικά στοιχεία και στοιχεία ταυτότητας: ημερομηνία γέννησης, αριθμός δελτίου

ταυτότητας, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ.

– Επαγγελματικά στοιχεία: κατηγορία επαγγέλματος, μισθός, προϋπηρεσία

– Στοιχεία αναφορικά με την διεκπεραίωση οικονομικών συναλλαγών: αριθμός τραπεζικού

λογαριασμού, στοιχεία πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.

 

Τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων, προμηθευτών και συνεργατών μας λαμβάνονται με τους εξής τρόπους:

–  Στοιχεία που δίνονται από τους εργαζομένους προφορικά ή γραπτά κατά την διαδικασία πρόσληψης τους

–  Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί μεταξύ των δύο μερών.

 

Φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας της Κλινικής.

Η ιστοσελίδα του θεραπευτηρίου  www.tzeranis.gr, δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες της να επικοινωνήσουν με το θεραπευτήριο, συμπληρώνοντας στη σχετική φόρμα επικοινωνίας το ονοματεπώνυμο και το email τους. Τα στοιχεία αυτά, δε χρησιμοποιούνται για κανένα άλλο σκοπό, παρά μόνο την επικοινωνία του θεραπευτηρίου με το συγκεκριμένο επισκέπτη που συμπλήρωσε τη φόρμα επικοινωνίας.

 

 

 

 Ψηφιακή πλατφόρμα συνεδριών της ιστοσελίδας της Κλινικής.

Στην ιστοσελίδα του θεραπευτηρίου www.tzeranis.gr λειτουργεί πλατφόρμα που δίνει την δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να προγραμματίσουν και να πληρώσουν  συνεδρίες με τους ειδικούς ψυχικής υγείας του θεραπευτηρίου. Οι συνεδρίες γίνονται δια ζώσης στις εγκαταστάσεις του θεραπευτηρίου ή διαδικτυακά με βιντεοκλήση μέσω zoom.  Τα στοιχεία που συλλέγονται είναι ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, ημερομηνία γέννησης και στοιχεία πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας με την οποία γίνεται η πληρωμή.  Τα στοιχεία αυτά δεν χρησιμοποιούνται για κανένα άλλο σκοπό πέραν του προγραμματισμού της πληρωμής και της υλοποίησης των συνεδριών όταν αυτές γίνονται διαδικτυακά.

 

            ΙΙΙ.  Σκοποί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

 

Το Θεραπευτήριο Ε Τζεράνης συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να:

 • Σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας στο πλαίσιο της συμβατικής μας σχέσης
 • Να επιδιώξει το έννομο συμφέρον του
 • Να διαφυλάξει το ζωτικό συμφέρον των ασθενών του να λαμβάνουν αυτές τις υπηρεσίες
 • Δυνηθεί να είναι συμμορφωμένο με έννομες υποχρεώσεις του

Το Θεραπευτήριό μας δε μοιράζεται τα δεδομένα σας με τρίτους. Κατ’ εξαίρεση, ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με τρίτους φορείς μόνο εφόσον απαιτείται δια νόμου, και συγκεκριμένα:

 • Όταν μια μολυσματική ασθένεια μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των άλλων.
 • Όταν έχει εκδοθεί επίσημη δικαστική απόφαση.
 • Όταν απαιτείται από τις αρμόδιες εισαγγελικές ή διωκτικές αρχές.
 • Όταν μας δώσετε ρητή εντολή και εξουσιοδότηση να το πράξουμε(π,χ, στην περίπτωση που επιθυμείτε να αποζημιωθείτε για τις δαπάνες νοσηλείας σας από τον ασφαλιστικό σας φορέα ή/και την ασφαλιστική σας εταιρεία).
 • Η τήρηση νομικής μας υποχρέωσης (π.χ. η είσπραξη απαιτήσεων μέσω τρίτων εντολοδόχων).
 • Κατόπιν λήψης, μετά από λεπτομερή ενημέρωση, ρητής ενυπόγραφης εντολής και εξουσιοδότησης αναφορικά με τη συμμετοχή σας σε ερευνητικά πρωτόκολλα ή συλλογή στοιχείων για σκοπούς κλινικής έρευνα. Η συμμετοχή σας σε τέτοιου είδους έρευνες είναι εκ μέρους σας απολύτως προαιρετική και η συγκατάθεση σας μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

 

 

 1. IV. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων

Το Ψυχιατρικό Θεραπευτήριο Ε. Τζεράνης ορίζει ως αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται τις εξής κατηγορίες φυσικών ή νομικών προσώπων και στον βαθμό που κρίνει απαραίτητο :

 • Δημόσιοι και Ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών Υγείας.
 • Δημόσιοι Κοινωνικοασφαλιστικοί Οργανισμοί / Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης/Υγείας.
 • Ασφαλιστικές Εταιρείες.
 • Εποπτικές Αρχές και Οργανισμοί της αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας.
 • Φορολογικές και Ασφαλιστικές Αρχές

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. V. Νομικές βάσεις επεξεργασίας

Η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης: η παροχή υπηρεσιών προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, εκτίμησης της ικανότητας προς εργασία, ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας ή διαχείρισης υγειονομικών και κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών προς εσάς αποτελεί την πρωταρχική νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και των δεδομένων υγείας σας, τα οποία συνιστούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Το έννομο επιχειρηματικό συμφέρον: για να διευθύνουμε και να προστατέψουμε την επιχείρηση μας, τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή δικαστηριακής άμυνας του Θεραπευτηρίου.

Η τήρηση νομικής υποχρέωσης με την οποία δεσμευόμαστε: στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της το Θεραπευτήριο υποχρεούται στην επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων με σκοπό την τήρηση υποχρεώσεών του που απορρέουν από το νόμο, όπως για παράδειγμα στην τήρηση των οικονομικών δεδομένων των συναλλαγών για φορολογικούς λόγους

–  Η ρητή συγκατάθεση από τον ασθενή ή συγγενικό του πρόσωπο το οποίο νομιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου ο ασθενής δεν είναι σε θέση να δώσει τη συγκατάθεσή του: όπου απαιτείται για τη μεταβίβαση δεδομένων προς φορείς ή οιοδήποτε τρίτο, καθώς και σε περιπτώσεις συμμετοχής σε προγράμματα επιστημονικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς οι οποίοι είναι ανάλογοι με τον επιδιωκόμενο στόχο.

–  Η προστασία των ζωτικών συμφερόντων του ασθενούς ή άλλου φυσικού προσώπου εάν ο ασθενής είναι φυσικά ή νομικά ανίκανος να συγκατατεθεί.

–  Η εξασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσια υγείας, όπως η προστασία έναντι σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας ή η διασφάλιση υψηλών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας της υγειονομικής περίθαλψης κα των φαρμάκων ή των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

 

 1. V. Εκτέλεση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από τρίτους

Το Ψυχιατρικό Θεραπευτήριο Τζεράνη στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών υψηλού επιπέδου έχει αναθέσει σε εξωτερικούς συνεργάτες του την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών. Οι συνεργάτες αυτοί ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία και καλύπτουν τις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Εξωτερικός Λογιστής, με σκοπό την σωστή τήρηση των βιβλίων και στοιχείων του Θεραπευτηρίου και την πλήρη συμμόρφωση με τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις του.
 • Εταιρείες Μηχανοργάνωσης, που έχουν αναλάβει την συντήρηση και αναβάθμιση του λογισμικού που χρησιμοποιεί η εταιρεία.
 • Οργανισμός ISO, ο οποίος ελέγχει και πιστοποιεί το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών υγείας που προσφέρει το θεραπευτήριο.

Το Θεραπευτήριο, αναγνωρίζοντας την ευθύνη που έχει ως υπεύθυνος επεξεργασίας για την επιλογή των εκτελούντων την επεξεργασία (Άρθρο 28 παράγ. 1 του ΓΚΠΔ), συνεργάζεται με φορείς οι οποίοι παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων.

Επίσης σε όλες τις περιπτώσεις, σύμφωνα με τις προβλέψει του Άρθρου 28 παράγ. 3 του ΓΚΠΔ,  η επεξεργασία από τον εκτελούντα την επεξεργασία διέπεται από σύμβαση που δεσμεύει τον εκτελούντα την επεξεργασία σε σχέση με τον υπεύθυνο επεξεργασίας και καθορίζει

 • το αντικείμενο, την διάρκεια, την φύση, τον σκοπό της επεξεργασίας
 • το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • τις κατηγορίες των υποκειμένων και
 • τις υποχρεώσεις και δικαιώματα του υπευθύνου επεξεργασίας.

 

 1. VI. Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας

 

Στο Θεραπευτήριο Ε Τζεράνης διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για το διάστημα που είναι απαραίτητο. Ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν3418/2005)  προβλέπει την τήρηση  των δεδομένων τα οποία αφορούν στην υγεία για είκοσι χρόνια από την τελευταία επίσκεψη ή νοσηλεία στο θεραπευτήριο μας. Σε κάποιες περιπτώσεις το χρονικό αυτό διάστημα μπορεί να επεκταθεί λόγω της φύσης των περιστατικών που δέχεται το θεραπευτήριο μας έτσι ώστε να διαθέτουμε όλα τα στοιχεία παλαιότερων νοσηλειών σας προς διευκόλυνση της παροχής πληρέστερης παροχής υπηρεσιών προς τους ασθενείς μας. To φυσικό αρχείο που αφορά τα δεδομένα των συνοδών/συγγενών των ασθενών τηρείται μόνο κατά την διάρκεια της νοσηλείας και κατόπιν καταστρέφεται με την χρήση καταστροφέα εγγράφων.

Τα φορολογικά και ασφαλιστικά στοιχεία διατηρούνται σύμφωνα με την φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία και κατόπιν καταστρέφονται με την χρήση καταστροφέα εγγράφων.

 

VII. Μέτρα προστασίας

 

Στο Θεραπευτήριο Ε. Τζεράνης ΑΕ λαμβάνουμε κάθε εύλογο τεχνικό και οργανωτικό μέτρο και προφύλαξη για την προστασία και διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή κοινοποίησης τους. Έχουμε εκπαιδεύσει κατάλληλα το προσωπικό μας και δημιουργήσει τα απαραίτητα επίπεδα μέτρων ασφαλείας όπως συγκεκριμένες πολιτικές και διαδικασίες, διαχείριση  πρόσβασης βάσει  ρόλου, ελέγχους κωδικών πρόσβασης, ελέγχους ασφαλείας δικτύου, μέτρα επιχειρηματικής συνέχειας, διαχείριση αντιμετώπισης συμβάντων και καταστροφή με την χρήση καταστροφέα εγγράφων όταν απαιτείται.

 

VIII. Τα Δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα σας

Ο ΓΚΠΔ έχει ειδική πρόβλεψη για την διασφάλιση των δικαιωμάτων των ασθενών, των συγγενών τους και των εργαζομένων, τα προσωπικά δεδομένα των οποίων συλλέγει και επεξεργάζεται το Θεραπευτήριο μας.  Συγκεκριμένα προβλέπονται τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Ενημέρωση σχετικά με τα στοιχεία του υπευθύνου επεξεργασίας και του υπευθύνου προστασίας δεδομένων, τους σκοπούς και τη νομική βάση της επεξεργασίας, τους αποδέκτες/κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών δεδομένων καθώς και των δικαιωμάτων τους όπως αυτά προβλέπονται από τον ΓΚΠΔ (άρθρο 13) .
 • Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας, στον τρόπο επεξεργασίας τους, στους σκοπούς της επεξεργασίας, στους αποδέκτες, σε πληροφορίες σχετικά με την προέλευση τους. Επίσης προβλέπεται η λήψη σχετικών αντιγράφων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (άρθρο 15).
 • Διόρθωση / Τροποποίηση / Επικαιροποίηση των προσωπικών δεδομένων. (άρθρο 16)
 • Υποβολής αιτήματος Διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο17) .

Το δικαίωμα αυτό ουσιαστικά δεν εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων στον τομέα παροχής υγείας διότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν υποχρεούται να αποδεχθεί το αίτημα αν η επεξεργασία κρίνεται απαραίτητη για

 • την τήρηση νομικής υποχρέωσης
 • λόγους δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας
 • σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής έρευνας, ή για στατιστικούς σκοπούς
 • για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 • Περιορισμό της επεξεργασίας (άρθρο 18) εφόσον
 • αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων (και μέχρι να γίνει επαλήθευση)
 • μέρος μόνο των δεδομένων απαιτείται πλέον για τους σκοπούς επεξεργασίας
 • έχετε ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης για την επεξεργασία και μέχρι να επιβεβαιωθεί ότι οι νόμιμοι λόγοι για τους οποίου κάνουμε την επεξεργασία υπερισχύουν των λόγων εναντίωσης του υποκειμένου
 • επιθυμείτε περιορισμό στην χρήση των δεδομένων και όχι διαγραφή τους.
 • Φορητότητα των δεδομένων. Οι ασθενείς και οι εργαζόμενοι μας έχουν το δικαίωμα να λάβουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν σε δομημένο και ευρέως χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό μορφότυπο. Μπορούν επίσης να αιτούνται την διαβίβαση των εν λόγω δεδομένων απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (άρθρο 20).
 • Εναντίωση στην επεξεργασία απλών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον συντρέχουν ουσιαστικές προϋποθέσεις εφαρμογής του (άρθρο 21). Ωστόσο το δικαίωμα εναντίωσης δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε περιπτώσεις επεξεργασίας ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως τα δεδομένα που αφορούν την υγεία, των οποίων η επεξεργασία γίνεται στη βάση του άρθρου 9 παράγ. 2 στοιχ. (η) του ΓΚΠΔ.

Το Θεραπευτήριό μας ωε Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα προσπαθεί να ανταποκριθεί στο αίτημά όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Αν το αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή πρέπει να ικανοποιήσουμε περισσότερα αιτήματα τότε η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για δύο ακόμη μήνες. Σε αυτή την περίπτωση θα ενημερωθείτε σχετικά.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO)  στην ηλεκτρονική του διεύθυνση  dataprivacy@tzeranis.gr ή στο τηλέφωνο 210 80444340.

 1. IX. Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ. 

  Σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, E-mail: contact@dpa.gr.

Μπορείτε να κατεβάσετε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (pdf) εδώ.

H πρώτη ψυχιατρική κλινική που ενσωματώνει ένα ψηφιακό εργαλείο ψυχικής υγείας στην παρακολούθηση των ασθενών.

Η ψηφιακή Λύση Monsenso συνεισφέρει στη διατήρηση της θεραπευτικής σχέσης και δίνει τη δυνατότητα μιας πιο ουσιαστικής συνεργασίας των ειδικών μας με τους ασθενείς.

Facebook
LinkedIn
Instagram

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΛΕΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΛΕΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΑΣ

Phone - Call us
Email - Email us