Διαταραχές Προσωπικότητας

Κάθε άνθρωπος έχει ένα διακριτό σύνολο από στοιχεία ή χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του, τα οποία είναι ανθεκτικοί και διαρκείς τύποι ή τρόποι αντίληψης και σκέψης για το περιβάλλον και τον εαυτόν του και τα οποία έρχονται στην επιφάνεια σ’ ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και προσωπικών καταστάσεων. Η απλή  παρουσία παρόμοιων στοιχείων προσωπικότητας δεν σημαίνει φυσικά παθολογία. Θεωρούμε ότι έχουμε Διαταραχή Προσωπικότητας όταν τα στοιχεία αυτά είναι τόσο  δυσπροσαρμοστικά και άκαμπτα ώστε να  προκαλούν ένα μακροχρόνιο λειτουργικό πρότυπο με συμπεριφορά, σκέψεις και συναισθήματα  που αποκλίνουν από τα κοινωνικώς αποδεκτά και το οδηγούν σε αφύσικες συνήθειες και συμπεριφορές. Η ζωή του ατόμου επηρεάζεται, ιδιαίτερα οι σχέσεις του, με αποτέλεσμα την σημαντική αναπηρία στις τρεις βασικές διαστάσει της ζωής – αγάπη, εργασία και διασκέδαση.

Η  θεραπευτική προσέγγιση που συνήθως ακολουθείται στις περιπτώσεις αυτές είναι ατομική ψυχοθεραπεία που συνδυάζει την ψυχαναλυτική και γνωστική τεχνική. Σε κάποιες μορφές διαταραχής προσωπικότητας όπως η Αντικοινωνική Διαταραχή Προσωπικότητας η θεραπευτική προσπάθεια προϋποθέτει νοσηλεία σε θεραπευτικά δομημένο περιβάλλον με σαφή και σταθερά όρια ελέγχου της συμπεριφοράς τους.

Πηγή: Νίκος Μάνου (1988), Βασικά στοιχεία Κλινικής Ψυχιατρικής, University Studio Press

H πρώτη ψυχιατρική κλινική που ενσωματώνει ένα ψηφιακό εργαλείο ψυχικής υγείας στην παρακολούθηση των ασθενών.

Η ψηφιακή Λύση Monsenso συνεισφέρει στη διατήρηση της θεραπευτικής σχέσης και δίνει τη δυνατότητα μιας πιο ουσιαστικής συνεργασίας των ειδικών μας με τους ασθενείς.

Facebook
LinkedIn
Instagram

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΛΕΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΛΕΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΑΣ

Phone - Call us
Email - Email us